Regulamin i zasady współpracy  z Tell The Story Photography

Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Zrezygnowałam z umów drukowanych ze względu na ekologię, dlatego  proszę zapoznać się z poniższym regulaminem. W dniu sesji otrzymacie ode mnie do podpisania tylko i wyłącznie druk RODO. Wszelkie spory i roszczenia będą rozpatrywane w odniesieniu do punktów tego regulaminu.

1. Klienci muszą powierzyć fotografowi swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz adres mailowy, które będą wykorzystane przez fotografa w celu kontaktu z klientem i realizacji usługi.

2. Klient decydując się na sesję w plenerze musi mieć świadomość, że plener to kontakt z owadami, roślinami, błotem, piachem. Zabezpieczenie się np. przed kleszczami leży po stronie Klienta. Klient nie może mieć do Fotografa pretensji o ubrudzone ubranie czy ugryzienie komara. Obie strony podczas sesji zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

3. Fotograf nie bierze odpowiedzialności za humor w jakim będą dzieci danego dnia, co może mieć wpływ na przebieg sesji i różnorodność kadrów.

4. Nie zezwalam na wykonywanie przez rodziców/opiekunów podczas sesji zdjęć i filmów telefonem ani innym urządzeniem rejestrującym.

5. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia czas poświęcony przeze mnie na sesję zostanie skrócony.

6. W przypadku niemożliwości pojawienia się na sesji proszę o jak najszybszą informację o tym fakcie, natomiast o spóźnieniu, w momencie orientacji o takiej sytuacji. W przypadku sesji plenerowych nagłe załamanie pogody, porywisty wiatr, deszcz, grad są podstawą do jednokrotnego przełożenia terminu sesji.

7. W przypadku choroby, wypadków losowych (zarówno ze strony fotografa jak i klienta) istnieje możliwość przełożenia sesji plenerowej i zadatku na inny termin. W przypadku braku wolnego terminu, zadatek będzie przeniesiony bezterminowo na poczet dowolnej sesji. W przypadku sesji z opłaconym dostępem do studia fotograficznego wpłacony zadatek pokrywa ten koszt.  Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. Jeśli do sesji nie dojdzie w umówionym terminie z powodu leżącego po stronie fotografa, fotograf pokrywa koszt ponownego wynajmu studia. Niepojawienie się na sesji, brak informacji i kontaktu bez podania przyczyny skutkuję tym, że zadatek przepada.

8. Retusz zdjęć reportażowych obejmuje jedynie tymczasowe zmiany na skórze, wynikające z chwilowych problemów np. zadrapania, siniaki, skaleczenia itp. Nie podejmuję się otwierania oczu, dorabiania zębów, farbowania włosów, prasowania koszul, wydłużania nogawek spodni, przeklejania min, wyrównywania czy dorabiania opalenizny, zmiany sylwetek Klientów i ich gości, usuwania zbędnych mebli/przedmiotów, mycia okien itp. Klient zobowiązany jest zapewnić względny ład w fotografowanej przestrzeni.
9. Retusz obejmuje  poprawę koloru, balansu bieli i kontrastu wg mojego stylu.

8. Cena sesji obejmuje usługę fotograficzną. Wysyłka odbitek jest dodatkowo płatna i wynosi 15 zł – Paczkomatem InPost.

​10. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera. Opłata za całość pobierana jest z góry. Ważność vouchera jest zawsze na nim wpisana, po tym terminie usługa przepada. Ważność vouchera to realizacja sesji, a nie możliwość umówienia się na sesję, np. jeśli ważność vouchera to 5 miesięcy, to w ciągu tych 5 miesięcy musi dojść do realizacji sesji, a nie umówienia się na sesję na termin oddalony o np. rok. Obdarowany nie może żądać wymiany vouchera na gotówkę czy inne dobra materialne.

11. Fotograf zachowuje prawa autorskie do wszystkich wykonanych przez siebie fotografii i niniejszym przyznaje klientowi prawo do drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że Klient bez ograniczeń może udostępniać zdjęcia rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia. Wykonane przeze  mnie zdjęcia są już obrobione i stanowią moją wizytówkę, nie zezwalam na wprowadzanie w zdjęcia zmian kolorystycznych, tj. filtry na instagramie i inne. Klient nie może bez pisemnej zgody fotografa w żadnych okolicznościach udostępniać zdjęć w celach komercyjnych, zarobkowych, marketingowych i w konkursach. Nie ma możliwości otrzymania zdjęć nieobrobionych/plików RAW.

12. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika z oferty, dotyczy to również odbitek ponad wybrany pakiet.

13. W sytuacji gdy klient wpłaca zadatek na rezerwację terminu sesji, oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego reprezentowane na stronie czy mediach społecznościowych.

14. W miejscach plenerowych, opłatę za bilet wstępu i koszt wykonywania sesji na przykład w okolicy jakiegoś pałacu, zamkniętego obszaru hotelu itp. ponosi Klient.

15. KIEDY OTRZYMAM ZDJĘCIA DO WYBORU? Zdjęcia po sesji w ciągu 10 dni roboczych zostaną udostępnione klientowi przez galerię serwisu Mafelo lub Zalamo w celu wyboru zdjęć. Klient zobowiązany jest do wyboru zdjęć w ciągu kolejnych 20 dni od dnia otrzymania danych do logowania, po tym czasie wyboru dokonuje fotograf. Gotowe zdjęcia w formie elektronicznej zostaną przekazane klientowi w czasie określonym każdorazowo w ofercie. 

​16. Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy mi na tym, żebym miała możliwość umieszczenia zdjęć na stronie i mediach społecznościowych – facebook/instagram, czasem na materiałach promocyjnych drukowanych – to znaczy w albumach, lub na ulotce papierowej. Biorąc udział w sesji wyrażacie zgodę / nie wyrażacie zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imion do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. Informację o zgodzie możecie podjąć w dniu sesji. Zgodnie z prawem, zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili wycofana.

Rezerwację terminu potwierdza wpłata bezzwrotnego zadatku w ciągu 3 dni od umówienia terminu na konto:

Katarzyna Giez Fotografia 07 1870 1045 2083 1063 3339 0001

tytułem: zadatek na sesję + termin sesji, imię i nazwisko